Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Transport maszyn budowlanych
Zakładanie firmy transportowej może wydawać się niektórym osobom istnym samobójstwem na dzisiejszej scenie biznesowej. jednak istnieją tacy, którzy nie chcą robić nic innego i rzeczywiście im się udaje, jednak dopiero po wielu latach ciężkie...

Ile w Polsce jest kilometrów autostrad? A ile będzie na Euro 2012?
Obecna (na 1 grudnia 2010) długość autostrad w Polsce wynosi 916 km, w tym oznaczone jako A: 893,5km. Do autostrad należy wliczyć także sieć dróg ekspresowych- które liczą sobie 1000 km. Obecnie w budowie jest 1200 km autostrad i dróg krajowych....

Co to jest transeuropejska sieć transportowa?
Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport Networks") stanowi system dróg, linii kolejowych, lotnisk, portów morskich i rzecznych o znaczeniu międzynarodowym. Wyznaczone trasy muszą zawierają minimum dwie różne drogi transportowe...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja