Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Samoloty ładunkowe
Samoloty ładunkowe to w tym przypadku bardzo ważna terminologia. Jak możemy się domyśleć, tego rodzaju maszyny są przystosowane bezpośrednio do przewozu towarów. Jest to uwarunkowane wszelkimi aspektami oraz wszelkimi tego rodzaju czynnikami....

Rodzaje cen usług spedycyjnych
Spedycja jest usługą za którą przedsiębiorstwo wyznacza stawkę umowną, która może być ceną do negocjacji, jak i zawierać się w określonej taryfie. Ceny za usługi spedycyjne występują w trzech postaciach: ryczałtu spedycyjnego, stawek...

Jeździ się coraz trudniej
Kierowcy tirów opowiadają, że jeździ im się coraz trudniej po drogach całego świata. Po pierwsze dlatego, że ciągle remontuje się nowe odcinki i sytuacja ta trwa od dobrych dziesięciu lat w większości krajów rozwijających się. Przez remonty...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja