Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Cechy przewozów drobnicowych i ponadgabarytowych
Organizacja przewozu drobnicowego następuje, gdy klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru. Przesyłki mogą mieć wagę do 2,5 tony. Pojazd stosowany do transportu drobnicowego jest dobierany przez spedytora a jego wielkość nie ma...

Przebieg procesu transportowego z punktu widzenia spedytora
Proces transportowy (produkcja usługi transportowej) jest odmienny dla przewoźnika i spedytora. W drugim przypadku składa się on z sześciu następujących etapów: * przygotowanie procesu przemieszenia, * przygotowanie ładunku do przewozu, * zarządzanie...

Istotne cechy i kwalifikacje spedytora
Do najważniejszych z punktu widzenia nadawcy i odbiorcy cech i kwalifikacji spedytora należą: - kwalifikacje zawodowe, w tym nabyta wiedza o spedycji, transporcie, ładunkach i opakowaniach, znajomość aktualnego prawa (kodeks handlowy, Ogólne Polskie...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja