Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Klasyfikacja infrastruktury drogowej liniowej
Infrastruktura liniowa stanowi sieć dróg w określonym kraju. Dzieli się ją ze względu na dwa kryteria: funkcję w sieci drogowej oraz dostępność i sposób obsługi przyległego terenu. Analizując pierwsze kryterium wyróżnia się: - trasy o...

Logistyka morska
Każdy logistyk doskonale zdaje sobie sprawę, że transport towaru terenie danego państwa, jest bardziej efektywny, jeśli to państwo ma dostęp do morza. W związku z tym w dobrej sytuacji znajduje się pod tym względem polska. Posiada ona bowiem...

Tramwaje
Tramwaje to bardzo często spotykane środki lokomocji. Jednak w tym przypadku są one widoczne jedynie w ogromnych metropoliach i po prostu w dużych miastach. Działają na zasadzie kolei, jednak w tym przypadku są o wiele mniejsze niż tradycyjne...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja