Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Przejścia graniczne
Przejścia graniczne to w mniemaniu i w całej genezie transportu to bardzo ważne czynniki oraz bardzo ważne miejsca. Nikogo w takim układzie nie powinien dziwić fakt, że przejścia graniczne są bardzo ważne. Jednak są one już znoszone. W tym...

Geneza powstania firm spedycyjnych
Spedycja stanowi element procesu transportowego, który pojawił się wraz pojawieniem się podziału pracy w transporcie i rozwojem międzynarodowej wymiany towarowej. Pierwsze czynności spedycyjne wykonywano już w XV wieku w Europie Południowej...

Zarobki w spedycji
Osoby, które pracują jako spedytorzy w Polsce, niezależnie od tego, jak wiele aut maja pod sobą, niestety nie mogą liczyć na zarobki wyższe niż trzy tysiące złotych, mimo ukończenia studiów oraz mimo specjalistycznej wiedzy z tak wąsko zakrojonej...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja