Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Transport multimodalny
Transport multimodalny w tym przypadku jest bazo ważny oraz bardzo często spotykany. Oczywiście w tym przypadku mamy do czynienia bezpośrednio z jednym z wielu rodzajów transportu. Podobnie jak pozostałem typy, tak samo i ten jest wyraźnie wyodrębniany...

Gestia transportowa oraz jej zalety
Gestia transportowa są to prawa i obowiązki organizacji transportu towar a także uiszczenia opłaty za przewóz (poniesienia kosztów związanych z transportem). Zwykle gestia transportowa jest wynikiem formuły handlowej, przyjętej w umowie zlecenia....

Pociągi
Pociągi w tym przypadku to nic innego jak jeden z środków transportu. Jak już sama terminologia nam wskazuje, są one bezpośrednio spokrewnione z transportem. Tego rodzaju opisywana oraz podawana w niniejszym artykule dziedzina życia na pewno warunkuje...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja