Transport i spedycja

Rodzaje transportu budowlanego

Wraz z rozwojem budownictwa zwiększa się znaczenie transportu w tej dziedzinie gospodarki. Przewóz towarów budowlanych stanowi obecnie jedną z najbardziej pracochłonnych czynności, co wynika przede wszystkim z masy i objętości materiałów.
Rodzaje transportu budowlanego są zróżnicowane ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na położenie dróg przewodu w stosunku do placu budowy wyróżnia się:
- transport zewnętrzny, którego cel stanowi dostarczenie niezbędnych materiałów,
półfabrykatów i konstrukcji niezbędnych do budowy na miejsce magazynowania lub bezpośrednio na miejsce robót. Ponadto transport ten polega na wywożeniu i przewożeniu gruntu poza teren budowy oraz przewozie urządzeń technologicznych,
- transport wewnętrzny, którego celem jest dostarczenie materiałów niezbędnych na placu budowy ze składów lub wytwórni pomocniczych do miejsc robót.
Transport zewnętrzny wykorzystuje środki transportu poziomego- dalekiego (drogowego lub kolejowego). Natomiast transport wewnętrzny stosuje środki transportowe o napędzie mechanicznym (np. wózki akumulatorowe, taśmy, ładowarki) i ręcznym.
Ze względu na kryterium kierunkowe transport budowlany dzieli się na:
- poziomy,
- pionowy,
- pionowo-poziomy,
- pochyły.
Biorąc pod uwagę rodzaj dróg wyróżnia się transport: kolejowy, drogowy, wodny i linowy.

Zobacz również:
Spedytor
Ile tak naprawdę zarabia spedytor? Jeśli jesteś specjalistą do spraw spedycji, możesz liczyć na średnie miesięczne zarobki powyżej pięciu tysięcy złotych, tak wygląda sytuacja w naszym kraju, a istnieją także możliwości wyjazdu za granice,...

Szybki transport
Szybkość transportu oraz pokonywania kolejnych kilometrów lub mil z danym ładunkiem to w świecie transportowym konieczność i n a pewno ważny aspekt. Nikogo w takim przypadku nie powinien dziwić fakt, że do tego przywiązuje się szczególną...

Autostrada
Autostrada to w takim mniemaniu nic innego jak bardzo ważna oraz bardzo często wykorzystywana terminologia. Nikogo nie powinien dziwić fakt, że dzięki temu możemy bezpośrednio wykorzystać oraz bezpośrednio przyspać przedstawiany i podawany w...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja