Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Transport powietrzny
Transport powietrzny w tym przypadku to nie rodzaj ,a raczej kategoria. W takich okolicznościach nikogo nie dziwi fakt, ż jednak nie jest to kategoria, która gromadzi wiele dokładnych rodzajów transportu. Tutaj mowa oczywiście o transporcie lotniczym....

Systemy telematyczne
firmy transportowe, które są małe, często zastanawiają się nad tym, jak zwiększyć swoje obroty, jak przynosi sobie większy dochód? Tak naprawdę w takich sytuacjach skrajna oszczędność nie jest dobrym wyjściem. Najważniejsze to wiedzieć,...

Oszukiwanie kierowców tirów
Kierowcy tirów oszukują zazwyczaj na wiele sposobów po to, aby mieć wolny dien od pracy, co oznacza u nich nie przedłużające się lenistwo, ale jeden z kilku dni w miesiącu spędzonych z bliskimi osobami. Oszukują także na paliwie, które jest...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja