Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Czym jest działalność transportowa?
Firmy transportowe zajmują się przemieszczaniem ładunków z miejsca na miejsc,e odbierają za to pieniądze i to stanowi ich sens egzystencji. Transport może dotyczyć ludzi, ale także do towarów. Niekiedy do tychże usług doliczają się dodatkowe,...

Nadzorowanie pojazdów
Wbrew obiegowej opinii, to właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach dochodzi do największej liczby nadużyć wobec pracodawców, to właśnie oni są najbardziej oszukiwani, co generuje coraz większe straty w skali makro. Dobrym rozwiązaniem...

Napełnianie cysterny
Firmy transportowe, które zajmują się przewożeniem substancji niebezpiecznych, powinny zatrudniać tylko tych pracowników, którzy znają się na swojej pracy i potrafią załadowywać na naczepę takie towary. Szczególną ostrożność należy...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja