Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Transport daleki
Transport daleki to w tym przypadku nic innego jak alternatywny rodzaj transportu dla bliskich jego aspektów. Nikt nie powinien się w tym przypadku dziwić, że transport dla kei jest niestety bardzo męczący oraz bardzo wyczerpujący. Wbrew pozorom,...

Transport podziemny
Transport podziemny to w tym przypadku nic innego jak swoisty oraz charakterystyczny rozdaj transportu. Jednak w tym przypadku został on podobnie jak pozostałe typy wyodrębniony na podstawie ogólnego i bardzo dokładnego terminu transportu. Jednak...

Jak założyć firmę transportową?
Osoby, które zastanawiają się, o co trzeba robić i jakie mieć uprawnienia, a przede wszystkim, jak wielką sumą pieniędzy dysponować, aby założyć firmę transportową, powinny poszukać jak najbardziej rzetelnych informacji - najlepiej od osób,...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja