Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Czym jest tranzyt?
Tranzyt oznacza transport ładunków lub osób z punktu nadania do punktu odbioru przez jedno lub kilka państw tranzytowych bez opłacania cła i wypełnienia innych formalności. Tranzyt dzieli się na bezpośredni i pośredni. Bezpośredni transport...

Jak wybrać giełdę transportową?
Obecnie trudno wyobrazić sobie dystrybucję produktów i towarów bez istnienia giełd transportowych. Stanowią one platformy internetowe, gdzie znaleźć można najnowsze oferty firm przewozowych lub spedycyjnych czy wolnych ładunkach. Giełdy stały...

Transport kolejowy
Jak wygląda transport w Polsce? Możemy zacząć od tego, co jest w naszym kraju najgorsze, a więc od transportu kolejowego -jak wiadomo, transport pasażerki oraz wszelkie inny, czyli towarowy, mocno w Polsce kuleje. W czasie, kiedy inne kraje europejskie...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja