Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Rodzaje transportu
Powszechność oraz ogólność transportu jest widoczna na każdym kroku. Tutaj nikt nie powinien się dziwić, że profesjonalna klasyfikacja dobrze odegrała swoją rolę. Nikogo również nie powinien wprawiać w osłupienie aspekt, że transport...

Stan transportu morskiego w Polsce w 2008 roku
Ocena stanu transportu morskiego obejmuje opis obrotów polskich portów oraz przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego w Polsce. Analizując obroty polskich portów w 2008 roku należy wysnuć następujące wnioski: - obroty ładunkowe w portach...

Stan transportu morskiego w Polsce w 2008 roku
Ocena stanu transportu morskiego obejmuje opis obrotów polskich portów oraz przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego w Polsce. Analizując obroty polskich portów w 2008 roku należy wysnuć następujące wnioski: - obroty ładunkowe w portach...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja