Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Optymalizacja procesu logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych za pomocą platform frachtowych
Dla wielu firm produkcyjnych istotnym problem stanowią tzw. „puste przebiegi”. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku 26% kursów krajowych było pozbawionych ładunków, co przyniosło przedsiębiorcom milionowe straty. W mniejszym...

Wymagana dokumentacja w transporcie towarów niebezpiecznych
W trakcie przewozu towarów niebezpiecznych niezbędne jest zachowanie przez spedytora i przewoźnika odpowiednich przepisów transportowych. Jednym z najistotniejszych zadań przed rozpoczęciem przewozu towarów niebezpiecznych jest przygotowanie właściwej...

Pilot samolotu
Pilot samolotu to nie kto inny jak osoba, która steruje oraz zna się na pilotażu wielkimi maszynami. Jednak nie zawsze tak jest. Czasami piloci przewożą bardzo ważne osoby w prywatnych samolotach. One nie są aż tak wielkie, jednak zasada tutaj...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja