Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Co to jest zezwolenie zagraniczne?
Zezwolenie zagraniczne tworzy dokument wystawiony na podstawie umowy międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie przekazywany jest przewoźnikowi i umożliwiający mu wykonywanie usług transportu międzynarodowego....

Kierowcy samochodów osobowych
Kierowcy, którzy na co dzień zajmują się jazdą w osobówce najczęściej nienawidzą osób, które pracują jako kierowcy tirów. Kierowcy tirów są określani przez kierowców osobówek jako osoby, które uznają zasadę większy może więcej...

Kolejne problemy transportowe
Jednak to nie koniec problemów. w takim przypadku na pewno możemy powiedzieć, że awaria danego środka transportu to nic innego jak początek nieszczęścia. Oprócz tego ,że musimy zapewnić drugi środek transportu to w takim układzie musimy jeszcze...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja