Transport i spedycja

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Dokumenty transportowe wykorzystywane są do zarządzania, sterowania, kontrolowania i informowania uczestników procesu transportowego. W transporcie kolejowym są to: list przewozowy CIM oraz list kolejowy SMGS.
Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM stanowi dokument potwierdzającym zawarcie z firmą kolejową umowy transportowej. Rozpoczęcie realizacji umowy (jej zawarcie) następuje w momencie przyjęcia przez kolej przesyłki i ostemplowania jej na stacji nadania (umieszczenia daty na liście przewozowym). Prawa i obowiązki stron umowy są uregulowane przez przepisy międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją (COTIF). List przewozowy CIM sporządza się w 5 egzemplarzach w języku kraju nadania i z tłumaczeniem na jeden 3 języków: angielski, francuski, niemiecki.
Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS wykorzystywany jest w transporcie z i do krajów byłego ZSRR, Mongolii i Kraków socjalistycznych Dalekiego Wschodu. W skład kompletnego listu wchodzi: jego oryginał dla odbiorcy przesyłki, ceduła dla stacji przeznaczenia, wtórnik dla nadawcy, poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju przeznaczenia, zawiadomienie o przybyciu przesyłki dla odbiorcy oraz ceduła dodatkowa. List przewozowy SMGS sporządza się w języku kraju nadania oraz języku chińskim lub rosyjskim.

Zobacz również:
Wielofunkcyjne przedsiębiorstwo transportowe
Istnieją firmy transportowe, które przewożą wszystko i wszędzie. Zazwyczaj jednak, aby firma mogła pozwolić sobie na bycie taka jednostką wszechstronną, musi ona zdobyć uznanie na rynku oraz musi być po prostu duża- posiada większa flotę,...

Giełda transportowa
Giełda transportowa to w tym przypadku nic innego jak oferty wszystkich firm przewozowych, które oferują się w branży. Nikogo w takim przypadku jednak nie dziwi fakt, że aby trafić na daną giełdę przedstawianą oraz omawianą w niniejszym artykule...

Opłaty za przewozy w transporcie morskim
Stawki w transporcie morskim uzależnione są od możliwości płatnych ładunków oraz od taryfy klasowej. Opłaty dla ładunków drobnicowych są z reguły wyższe niż dla ładunków masowych. Stawki ponadto są uzależnione od zaszeregowania ich...

Copyright @ 2010 Transport i spedycja